Logo Gadero
service
Blog

DIY project: Zelf een voerdertafel maken van resthout

Gadero logo
Geschreven doorHanneke
Geplaatst25-03-2019

Heeft u nog hout over van uw vlonder of schutting en zoekt u een leuk project? Dan maakt u er gewoon zelf een voedertafel van! De winter is in volle gang en dat is de ideale tijd om wat extra aandacht aan de vogels te besteden. Door in de winter vogelvoer op de voedertafel te leggen zorgt u ervoor dat vogels makkelijker de winter doorkomen en veilig kunnen eten, buiten bereik van katten bijvoorbeeld. Daarnaast is het een hele leuke toevoeging aan uw tuin, omdat vogels af en aan vliegen. 

Voederplatform vogel vogelvoer

Zo krijgt u ook in de winter een beetje leven in de tuin. Benieuwd hoe u zelf een voedertafel maakt? Lees dan verder!

Vlonder- of schuttingplanken hergebruiken

Als u hout voor uw vlonder of schutting gaat bestellen dan koopt u altijd iets meer, want u moet wel rekening houden met zaagverlies. De kans is groot dat u daarom wat planken over heeft, omdat het leggen van uw vlonder of het plaatsen van uw schutting voorspoediger ging dan gedacht. Zonde om goede planken weg te gooien, dus u zoekt een nieuw project voor uw resthout. Met deze planken maakt u eenvoudig een platform voor een voedertafel. Meestal bestaan deze platforms uit één grote plank, maar ze zijn ook prima te maken meerdere losse planken. 

Vogel zwevend vogelplatform

Voederplatform maken

Zaag de planken in de goede maat. U kunt zelf bepalen hoe groot u het platform maakt. Zorg ervoor dat de vogeltjes er comfortabel op kunnen zitten, maar maak het ook niet te groot, want dan blijft het niet stabiel op de paal staan. Wij raden een vierkant platform van tussen de 30 en 40 cm aan. Als u een latje heeft kunt u die het beste gebruiken om de planken tot een platform te maken. Geen latje en geen zin om naar de bouwmarkt te gaan? Gebruik dan één van de overgebleven planken om het geheel te verbinden. U monteert de planken gewoon met de tuin- of vlonderschroeven die u nog overheeft van uw tuinproject. 

Als u hierna nog latjes over heeft maakt u hier een mooie border om het platform heen van. Hier kunnen de vogels makkelijker op neerstrijken. U kunt natuurlijk ook een plank in kleinere latjes zagen om dit effect te bereiken. In principe is uw voederplatform nu af, maar om het voer tegen regen te beschermen heeft u ook de optie om er nog een dakje boven te maken. Dit is heel makkelijk te realiseren met 4 latten en 2 planken. Plaats een latje in elke hoek van het platform en gebruik te 2 planken om een dak te vormen. Bij een smal platform kunt u ook kiezen voor een nokvorst als dakje. 

Vogel in vogelhuisje sneeuw

Piket- of schuttingpalen gebruiken

Nu u het platform af heeft kunt u gaan bedenken waar u de voedertafel in de tuin gaat plaatsen. U heeft verschillende opties: zo kunt u de voedertafel ophangen aan de takken van een boom, op een poot in de grond zetten of zelf een staander maken. 

Als u de voedertafel gaat ophangen draait u oogjes in de hoeken waar u vervolgens een touw of ketting aan vast maakt. Zo ontstaat er een zwevende voedertafel die u op de gewenste plek in de tuin hangt. Zo is een boomtak een goede plek. Heeft u die niet in de tuin staan? Dan is een ophanghaak ook een idee. Maak deze vast aan uw schutting of schuur om de vogels een plek te geven om te eten.

Mussen vogelhuisje vogelvoer voederplatform

Zelf staanders maken

Als u nog een piket- of schuttingpaal over heeft kunt u deze ook gebruiken om het platform op te plaatsen. Dit kan op twee manieren: door de paal in een gat in de grond te zetten of door er een staander van te maken. Maak het platform aan de paal vast, bijvoorbeeld met hoekankers die u nog over heeft van uw schutting. Gebruik een grondboor om de paal diep genoeg in de grond te plaatsen, zodat het voederplatform stevig staat. Bij een paal van hardhout is direct contact met de grond geen probleem.

Gaat u een staander maken? Zorg ervoor dat de paal een stevige voet heeft. Dit doet u onder andere door een kruis aan de onderkant van de poot te maken en deze paal te ondersteunen met 4 laten. Het voordeel van een voedertafel op staander is dat u hem naar believen door de tuin heen kan plaatsen, terwijl dit bij een voederplatform in de grond toch lastiger is.

Vogel vogelvoer houten vogelvoederplatform

Enthousiast om te beginnen, maar nog geen hout in huis? Bekijk dan ook onze schaaldelen of Lariks Douglas planken en balken voor een opvallende voedertafel.

Auf diese Weise haben Sie auch im Winter etwas Leben im Garten. Sind Sie interessiert, wie Sie selbst einen Futtertisch anfertigen? Dann lesen Sie weiter!

Terrassen- oder Sichtschutzbretter wiederverwenden

Wenn Sie Holz für Ihre Terrasse oder Ihren Sichtschutz bestellen, kaufen Sie immer etwas mehr, denn Sie müssen den Sägeverlust berücksichtigen. Es besteht deswegen die große Chance, dass Sie ein paar Bretter überbehalten, weil das Legen Ihrer Terrasse oder die Aufstellung Ihres Sichtschutzes reibungsloser verlief als erwartet. Es wäre schade, gute Bretter zu entsorgen, deswegen suchen Sie wahrscheinlich ein neues Projekt für Ihr Restholz. Mit diesen Brettern können Sie ganz einfach eine Plattform für einen Futtertisch anfertigen. Diese Plattformen bestehen meistens aus einem einzigen, großen Brett, sind aber auch prima aus mehreren losen Brettern anzufertigen.

Vogel zwevend vogelplatform

Futterplattform anfertigen

Sägen Sie die Bretter in die entsprechende Größe. Sie können selbst bestimmen, wie groß Sie die Plattform machen möchten. Stellen Sie sicher, dass die Vögel bequem darauf sitzen können, aber machen Sie diese auch nicht zu groß, denn dann bleibt sie nicht stabil auf dem Pfosten stehen. Wir empfehlen eine viereckige Plattform zwischen 30 und 40 cm. Wenn Sie eine Latte haben, können Sie am besten diese benutzen, um aus den Brettern eine Plattform anzufertigen. Keine Latte und keine Lust, in den Baumarkt zu gehen? Dann nehmen Sie eines der übrig gebliebenen Bretter, um das Ganze zu verbinden. Sie bringen die Bretter einfach mit den Garten- oder Terrassenschrauben an, die bei Ihrem Gartenprojekt übriggeblieben sind.

Wenn Sie danach noch Latten überhaben, können Sie daraus, um die Plattform herum, einen schönen Beeteinsatz anfertigen. Die Vögel können sich dort leichter niederlassen. Sie können natürlich auch ein Brett in kleinere Latten sägen, um diesen Effekt zu erzielen. Im Prinzip ist Ihre Futterplattform jetzt fertig, um aber das Futter vor Regen zu schützen, haben Sie auch die Option, noch ein Dach darüber zu bauen. Dies ist ganz einfach mit 4 Latten und 2 Brettern zu realisieren. Platzieren Sie eine Latte in jeder Ecke der Plattform und nehmen Sie 2 Bretter, um daraus ein Dach herzustellen. Bei einer schmalen Plattform können Sie auch eine Firstkappe als Dach nehmen.

Vogel in vogelhuisje sneeuw

Hartholz- oder Sichtschutzpfosten verwenden

Jetzt, wo Ihre Plattform fertig ist, können Sie darüber nachdenken an welcher Stelle Sie den Futtertisch im Garten aufstellen möchten. Sie haben verschiedene Optionen: Sie können den Futtertisch beispielsweise an den Ästen eines Baums aufhängen, auf einen Topf auf dem Boden stellen oder selbst einen Pfosten anfertigen.

Wenn Sie den Futtertisch aufhängen möchten, drehen Sie Ösen in die Ecken, in denen Sie anschließend ein Tau oder eine Kette befestigen. So entsteht ein schwebender Futtertisch, den Sie an der gewünschten Stelle im Garten aufhängen. Der Zweig eines Baumes ist zum Beispiel ein guter Platz. Sie haben keinen Baum im Garten? Dann ist ein Aufhanghaken auch eine Idee. Befestigen Sie ihn an Ihrem Sichtschutz oder Schuppen, um den Vögeln einen Ort zum Fressen zu bieten.

Mussen vogelhuisje vogelvoer voederplatform

Selbst Pfosten anfertigen

Wenn Sie noch einen Hartholz- oder Sichtschutzpfosten überhaben, können Sie diesen auch für die Platzierung der Plattform obenauf nutzen. Dies ist auf zwei Weisen möglich: indem der Pfosten in ein Loch in den Boden gestellt wird, oder ein Stützpfosten daraus angefertigt wird. Befestigen Sie die Plattform am Pfosten, zum Beispiel mit Winkelverbindern, die Sie noch von Ihrem Sichtschutz übrighaben. Benutzen Sie einen Erdbohrer, um den Pfosten tief genug im Boden aufzustellen, damit die Futterplattform stabil steht. Bei einem Pfosten aus Hartholz ist direkter Kontakt mit dem Erdboden kein Problem.

Möchten Sie einen Stützpfosten anfertigen? Stellen Sie sicher, dass der Pfosten einen stabilen Fuß hat. Dies können Sie unter anderem tun, indem Sie ein Kreuz an der Unterseite des Pfostens anbringen und ihn so mittels 4 Latten stützen. Der Vorteil eines Futtertisches auf einem Stützpfosten ist, dass Sie ihn beliebig an verschiedenen Stellen im Garten aufstellen können, während dies bei einer Futterplattform im Erdboden problematischer ist.

Vogel vogelvoer houten vogelvoederplatform

Sie sind begeistert und möchten anfangen, haben aber noch kein Holz im Haus? Dann schauen Sie sich auch unsere Schwartenbretter oder Lärche Douglasienholz Bretter und Balken für einen außergewöhnlichen Futtertisch an.