Logo Gadero
service

Disclaimer

  • Gadero BV is niet aansprakelijk indien er sprake is van 'kennelijke' (type-)fouten. 

  • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Gadero BV , waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Gadero BV, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag vanGadero.nl  worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gadero BV.

  • Alle rechten zijn voorbehouden aan Gadero BV, tenzij anders vermeld.

  • Gadero.nl aanvaardt geen frames van Gadero BV binnen andere websites of applicaties.

Copyright

  • Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze site is afkomstig van Gadero BV. Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens berusten bij Gadero BV en/of de partners. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gadero BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden.

Foto's

  • Let op, op ALLE foto's die u op de website van Gadero en partners terugvindt, berusten Copyrights. Wij treden op tegen diefstal (online en offline) van onze foto's waarbij de (juridische) kosten volledig voor uw rekening zijn met terugwerkende kracht voor een boete van 100 euro x het aantal dagen waarin u in overtreding bent.