Logo Gadero
service
Blog

Wat is het verschil tussen FSC en PEFC?

Gadero logo
Geschreven doorNynke
Geplaatst20-09-2019

FSC en PEFC zijn de twee bekendste keurmerken op het gebied van hout. Hout wat is voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk garandeert u dat het afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. In deze bossen wordt selectief gekapt en wordt voor elke gekapte boom een nieuwe geplant. Hierdoor weet u dat het proces niet schadelijk is voor het milieu. Ondanks het gezamenlijk doel van beide keurmerken om te streven naar 100% duurzaam bosbeheer, blijft de vraag: wat is het verschil?

Duurzaam bosbeheer fsc pefc keurmerk

Wilt u graag de overeenkomsten en verschillen tussen het FSC- en het PEFC-keurmerk weten? Lees dan verder!

Het doel van FSC en PEFC

Als overeenkomst hebben FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) dezelfde doelstelling, namelijk: Bossen verantwoord beheren en daarmee de bossen langdurig in stand houden en behoeden voor vernietiging. Beide partijen spreken van duurzaam of verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Geschiedenis van FSC en PEFC

In 1992, tijdens een conferentie van de Verenigde Naties, gaat het voor het eerst over duurzaam bosbeheer. Een jaar later is FSC opgericht, met steun van met name milieuorganisaties zoals Greenpeace, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds. Echter sloot het FSC-certificeringssysteem  minder goed aan bij kleine particuliere eigenaren van Europese bossen. Bovendien waren de kosten van certificering te hoog voor de kleine particuliere boseigenaren. Toch wilden ook zij graag hun bos aantoonbaar duurzaam beheren. Daardoor ontstond in 1999 PEFC. PEFC is sinds 2004 wereldwijd actief, ook in tropische bossen.

Hoe is de certificering van FSC en PEFC geregeld?

PEFC en FSC maken beide gebruik van certificerende instellingen. Voor FSC beslist een eigen dochteronderneming wie wel en wie niet mag certificeren. Die organisatie controleert vervolgens zelf de certificerende instelling. PEFC doet het anders: certificering gebeurt op basis van ISO-normen. Er is dus geen eigen organisatie die certificerende instellingen controleert.

PEFC toetst bestaande certificaten in landen op duurzaamheid en verbindt zijn naam aan deze keurmerken als ze aan de eisen voldoen, terwijl FSC een zelf vastgestelde standaard heeft waar ondernemers aan moeten voldoen, voordat ze het FSC-keurmerk mogen uitdragen.

Welke benadering kiezen beide keurmerken?

Zowel FSC als PEFC houden rekening met sociale, economische en milieuaspecten. Daarvoor stelt FSC eigen eisen en standaarden op, die voor ieder land gelijk zijn. FSC werkt ‘top down’: de boseigenaar die wil worden gecertificeerd moet zelf aantonen dat hij aan die eisen en standaarden van FSC voldoet. PEFC volgt een ‘bottom up’ benadering: Hierbij stelt een forum bestaande uit betrokken organisaties in een land zelf de standaard op.

Verschil tussen fsc pefc keurmerk

Logogebruik 

FSC en PEFC kennen allebei regels voor het gebruik van hun logo. Bij FSC mag het logo op alle gecertificeerde producten staan waarvan minimaal 70% van het materiaal uit gecertificeerd bos komt (of van 100% gerecycled materiaal is). Er zijn drie verschillende logo’s. PEFC kent twee logo’s. Om één van de twee logo’s te mogen gebruiken, moet minimaal 70% van het materiaal gecertificeerd of gerecycled zijn.

De twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet

  • Beide keurmerken houden rekening met economische, sociale en milieuaspecten.

  • De doelstelling van beide organisaties is gelijk, maar de weg ernaar toe verschilt. Dit geldt met name voor de manier waarop de certificatie wordt geregeld.

  • FSC werkt van bos tot eindgebruiker (top-down) en PEFC van eindgebruiker tot bos (bottom-up).

  • Het logo mag bij beide keurmerken op het gecertificeerde product staan, als minimaal 70% van het materiaal uit gecertificeerd bos komt.

Van alle bos in de wereld is nu ongeveer 400 miljoen hectare gecertificeerd. Dat is nog geen 10% van het wereld bosareaal. Er is dus nog een wereld te winnen!

Duurzaam hout

Verschillen tussen de keurmerken zullen er altijd zijn. Het gaat om het kenmerk “duurzaam bosbeheer”, niet om het keurmerk. Het belangrijkste is de overeenkomst: duurzaam bosbeheer en het verhogen van de oppervlakte gecertificeerd bos wereldwijd. Wanneer u kiest voor FSC of PEFC gecertificeerde producten, kiest u bewust voor duurzaam bosbeheer, dus een verantwoorde keuze!