Voorwaarden Montageservice Gadero

Wilt u ook graag gebruik maken van onze Montage service? Vul dan ons montage aanleveringsformulier in, met deze informatie kunnen wij u voldoende adviseren en een vrijblijvende offerte opsturen. Een aanleveringsformulier is nodig om uw kosten in beeld te brengen voor de montage opdracht. 

Heeft u hulp nodig met het plaatsen van bijvoorbeeld een composiet of houten vlonder, een blokhut of een schutting? De Montage service van Gadero kan hierbij helpen. Behalve vlonders realiseren wij ook: Schuttingen, Hekwerk, Blokhutten, Overkappingen en meer! U kunt bij Gadero uw producten eenvoudig online aanschaffen, thuis bezorgd krijgen en vervolgens laten monteren op locatie. 

Heeft u vragen over uw eigen montage opdracht? Of is het niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op! Alle benodigde informatie, waaronder ons aanleveringsformulier, kunt u ook vinden in onze unieke montage aanmeldings-tool!

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan welke van kracht zijn tijdens de montageservice:

Algemeen
 

Alle montage offertes en -overeenkomsten van de Montageservice van Gadero worden verzorgd via verscheidene klusbedrijven met elk een eigen specialisme. 
Bij Gadero hebben wij eigen monteurs welke ervaring en kennis hebben van onze producten. Door de drukte is het niet altijd mogelijk alle klussen in eigen beheer te houden, het kan dus zijn dat uw klus wordt uitbesteed bij een van onze kluspartners. De montageservice van Gadero zorgt ervoor dat het juiste klusbedrijf voor u wordt geselecteerd. Vakbedrijven worden namelijk voortdurend beoordeeld op belangrijke punten. 

Zo komt een bedrijf alleen in aanmerking voor een klus als het voldoet aan de volgende eisen: 

 • De medewerkers van het bedrijf hebben een bewezen ruime ervaring met uw soort klus. 

 • Er zijn geen openstaande klachten voor dit bedrijf. Klusbedrijven die eventuele  klachten niet naar behoren oplossen komen niet meer in aanmerking voor de montageservice van Gadero. 

 • Het bedrijf wordt aanbevolen door ten minste 8 van de 10 laatste klanten. 

 • Elk bedrijf moet een klanttevredenheidsscore van gemiddeld een 7 of hoger op de volgende punten behalen: 

- Nakomen van de afgesproken werkplanning;

- Kwaliteit van het afgeleverde werk;

- Prijs/kwaliteitverhouding; 

- Algemene indruk en professionaliteit. 


Hier kunt u alles lezen wat u van alle partijen (Gadero, de montageservice en de specialisten) mag verwachten, onder welke voorwaarden en vereisten de klussen worden gedaan en wat er van u als klant wordt verwacht om het project goed te kunnen realiseren.

Let op: er zijn een aantal voorwaarden aan de montageservice:

 • Parkeerkosten worden nadien in rekening gebracht.

 • Verplaatsen, verwijderen en afvoeren van oude goederen niet mogelijk.

 • Verpakkingsmaterialen gebruikt voor de verzending van uw order dient u zelf af te voeren. Hierbij kan u denken aan pallets, klosjes en plastic verpakkingsmaterialen. Ook vallen hier materialen onder die gezaagd zijn en niet meer retour kunnen.

1. De opdracht 

1.1 Nadat u via https://montage.gadero.nl/ een montage-aanvraagformulier heeft ingevuld, ontvangt u binnen 10 werkdagen een reactie van onze montage service. Zij bekijken of deze klus uitgevoerd kan worden, maken voor u een persoonlijke vrijblijvende offerte en zoeken voor u een geschikte kluspartner. Indien mogelijk komt onze eigen montagedienst bij u langs, echter is het door de drukte in sommige gevallen niet haalbaar om alle klussen in eigen beheer te houden. De betaling zal volledig moeten worden voldaan aan Gadero B.V. alvorens de klus uitgevoerd zal gaan worden. (zie ook 2.1)  Wij streven ernaar dat de montagedienst op de afgesproken tijd aanwezig zal zijn, mocht er onverhoopt toch vertraging optreden zal dit met u worden gecommuniceerd middels een telefoongesprek.

1.2 Voordat de montagedienst gaat beginnen aan de klus zorgt u ervoor dat alle te monteren producten, compleet en in de originele verpakking, op de dag van installatie gereed staan op de plaats van de klus. Dat wil zeggen dat de materialen binnen 5 meter van de locatie dienen te liggen waar de montage zal gaan plaatsvinden. Als dit u niet lukt, neem dan contact op met onze montage-service om de mogelijkheden te bespreken. Mochten de te monteren producten niet op de plaats van montage klaarliggen, heeft de montagedienst het recht om hiervoor €50,- per 30 minuten extra te berekenen. De ondergrond dient te worden ontdaan van puin, wortels, bestrating etc. Bij het plaatsen van een schutting dient er een ruimte te zijn van 50 centimeter breed dat is ontdaan van de eerder genoemde zaken, zoals puin en wortels. Als er goedkeuringen nodig zijn om de klus te kunnen doen, denk bijvoorbeeld aan vergunningen of ontheffingen, moet u die al in uw bezit hebben alvorens de klus begint. Verder is het noodzakelijk dat de oude materialen denk aan oude schutting, vlonder, blokhut, hekwerk, bomen en hagen etc. zijn verwijderd. Het verwijderen en afvoeren van bestaande bouwwerken zoals hierboven vernoemd behoren niet tot de mogelijkheden van onze service.
Tijdens de werkzaamheden, dient er stroom en water beschikbaar te zijn.

1.3  U heeft het altijd het recht om de montage-opdracht om wat voor reden dan ook te annuleren.

U kunt dit rechtstreek aan onze montageafdeling doen via: montage@gadero.nl onder vermelding van uw ordernummer en montage-opdrachtnummer. Bij annuleringen binnen 48-uur voor de start van de montage, zullen wij €100,- annuleringskosten in rekening brengen. Gadero B.V. mag de opdracht annuleren als bij aankomst blijkt dat de klus niet kan worden uitgevoerd door bijvoorbeeld zaken genoemd bij 1.2. Mocht dit het geval zijn of is er een andere reden waardoor de klus door toedoen van de opdrachtgever niet kan plaatsvinden en er een andere datum moet worden ingepland, wordt er €75,- verplaatsingskosten in rekening gebracht. Indien de klus in geen geval plaats kan vinden door toedoen van de opdrachtgever, wordt de klus geannuleerd en wordt daarvoor de helft van de totale montagekosten in rekening gebracht.


2. Betaling en levering

2.1 De betaling van de te monteren producten dient te worden gedaan via de webshop van Gadero B.V. (www.gadero.nl)

De kosten van de montagedienst dienen voorafgaand aan de start van de klus te zijn voldaan via de betaallink die verstuurt is vanuit de montageservice van Gadero B.V. In de meeste gevallen geschiedt de betaling via de externe partij Mollie. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, zullen wij dit zien als annulering en zijn wij genoodzaakt de annuleringskosten in rekening te brengen zoals benoemd in 1.3

2.2 In sommige gevallen is het mogelijk dat er parkeergeld-kosten in rekening worden gebracht. Dit gebeurt altijd met een kopie/bewijs van de gemaakte kosten. De gemaakte kosten dienen contant te worden voldaan aan de montageploeg dan wel aan de kluspartner.

2.3 De levering van de producten zal plaatsvinden alvorens de klus staat ingepland. Het is echter niet te plannen wanneer dit exact gebeurt, dit kan enkele dagen van te voren zijn en gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

2.4 Levering geschiedt geheel volgens de algemene voorwaarden van Gadero B.V. zoals benoemd in artikel 13 van de voorwaarden welke u kunt vinden op www.gadero.nl/algemene-voorwaarden.


3. Garantie en aansprakelijkheid

3.1 Garantie van het bouwwerk zoals deze in zijn geheel is geplaatst door de montagedienst bedraagt 3 maanden. Uitgesloten van garantie zijn de volgende punten:

 • Vergrijzing van tuinhout en Kalkuitbloei van bestrating.

 • Schimmelen/rotten van (Lariks/Douglas) hout.

 • Werking van het hout, in de breedste zin van het woord. (Scheuren, barsten, torderen,  verzakkingen van met name blokhutten etc.)

 • Verzakkingen van de grond onder de bouwwerken.

 • Stormschades kunnen wij niet onder de garantie laten vallen.

De garantie gaat in op het moment van oplevering. Gadero B.V. aanvaard na oplevering geen enkele aansprakelijkheid over de punten die hierboven zijn gemeld.

Controleer de klus wanneer de montagedienst nog aanwezig is, hierdoor voorkomt u een hoop gedoe achteraf. De montagedienst zal foto’s maken van de aan de klant opgeleverde klus. Deze kunnen worden toegepast als content op onze website, uiteraard zo discreet mogelijk.

3.2 De montagedienst is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan kabels en leidingen, dit dient voor de start van de montage te worden gemeld door de opdrachtgever. Zo voorkomt u een hoop problemen en extra kosten. 

3.3 Indien de montagedienst op grond van deze voorwaarden of een overeenkomst die met de opdrachtgever gehouden is, de schade die de klant lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding nooit meer bedragen dan het totaalbedrag van de montagekosten.

3.4 De montagedienst is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de montagedienst of een door Gadero B.V. externe kluspartner, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering of die van de kluspartner wordt gedekt.
Echter is schade aan leidingen en kabels uitgesloten van aansprakelijkheid.

3.5 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt. 

3.6 Voor het monteren van blokhutten gelden de volgende voorwaarden:

 • De ondergrond dient waterpas te zien mits dit wordt opgebouwd op bestaande bestrating. Indien opgebouwd op zwarte grond dient er ofwel een waterpas fundering worden gemaakt van opsluitbanden 8x20x100cm, ofwel gebruik worden gemaakt van piketpalen en hardhouten balken.

 • Indien vooraf afgesproken dat de opdrachtgever verantwoording neemt over de fundering, en deze blijkt niet waterpas te zijn, dan wordt de procedure zoals vermeld in 1.2 en 1.3 in gang gezet. 

 • Eventueel meerwerk van de montagedienst om de ondergrond waterpas te krijgen, worden geraamd op: €75,- per 30 minuten.

 

Benieuwd naar alle algemene voorwaarden van ons bedrijf? Bekijk dan ook https://gadero.nl/algemene-voorwaarden/