Logo Gadero
service

EUTR

EUTR - de Europese Houtverordening

De EUTR (European Union Timber Regulation) is de Europese Houtverordening die ervoor zorgt dat er geen illegale houtproducten binnen de Europese Unie worden verhandeld. Sinds 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout voldoen aan een aantal eisen die binnen deze Europese wet worden gesteld. 

EUTR: Wetgeving tegen illegaal gekapt hout

Het doel van de EUTR is om illegaal gakapt hout van de Europese markt te weren. Het gaat er om dat hout wordt gekapt volgens de regels van het land van herkomst. Door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen geven marktdeelnemers garanties over de legale herkomst van hun producten. Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen bestaat uit:

  • Gegevens over de legale herkomst verzamelen en 5 jaar beschikbaar houden;

  • Risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt;

  • Risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.

Wat is illegaal en legaal hout?

Illegaal hout is hout wat is gekapt in strijd met de wetgeving van het land van herkomst. Legaal hout is gekapt en verhandeld volgens de geldende wet- en regelgeving van het land van herkomst. Hierbij moet het land van herkomst zelf toezien op de handhaving van de wet- en regelgeving. Legaal hout is niet hetzelfde als duurzaam hout en zegt in principe niets over de manier waarop het bosbeheer is uitgevoerd.

EUTR marktdeelnemer en EUTR handelaar

De Europese Houtverordening maakt een onderscheidt tussen bedrijven die de producten voor het eerst op de markt binnen de EU brengen (marktdeelnemers/operators) en bedrijven die de producten daarna verder verhandelen (handelaren/traders). Gadero valt hierbij onder handelaren/traders, omdat onze verkrijgbare producten al eens op de Europese markt zijn gezet. Hierdoor zijn wij niet verplicht de bovengenoemde zorgvuldigheidseisen toe te passen. Wel administreren we van wie het hout gekocht is en aan wie het hout verkocht wordt. Deze informatie dient 5 jaar lang bewaard te worden. 

Uitvoering en toezicht op de naleving van EUTR 

De EU-lidstaten, in dit geval de Nederlandse overheid, houden toezicht op de naleving van deze EUTR wet. In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rechtstreeks toezicht op de marktdeelnemers en handelaren. 

Voldoet hout met een EUTR- of PEFC-keurmerk automatisch aan de EUTR?

Hout wat beschikt over een EUTR- of PEFC-keurmerk voor verantwoord bosbeheer is niet per definitie hout wat aan de eisen van de Europese Houtverordening voldoet. In de praktijk wordt EUTR- of PEFC-hout vaak wel beschouwd als bewijs van legaliteit. Wel wordt er door meerdere systemen, waaronder EUTR en PEFC, gewerkt aan het aanpassen van de standaarden, zodat men alsnog aan de verordening voldoet. 

Bij Gadero voldoen we graag aan de EUTR-eisen om op deze manier illegaal hout van de Europese markt te weren.